Naša kultura

Naša kultura

Vizija

  • Biti vodilni ponudnik rešitev v industriji plastike, silikona in domače elektronike.

strategija

  • Bližnji rok: Zagotavljanje storitev ODM v industriji silikona in brizganja.
  • Srednje- do dolgoročno: Poglobite poslovanje in zagotovite rešitev na enem mestu v elektronski industriji.

Vrednote

  • Izjemno komplementarna podjetja pospešujejo razvoj izdelkov/tehnologije za reševanje zahtev strank;
  • Sinergijska in širša ponudba izdelkov omogoča predloge rešitev na enem mestu;
  • Dosledne naložbe v raziskave in razvoj, osredotočene na strateška področja za nadaljnje spodbujanje vodilnih inovacij na trgu.